Med lidenskap for god kommunikasjon

Alle skal oppleve god lyd og godt bilde - i både små og store rom.

Avility leverer audiovisuelle løsninger som bidrar til bedre kommunikasjon mellom mennesker. Kundens behov er alltid i førende for oss, og vi leverer fremtidsrettede AV-løsninger som gjør arbeidsdagen bedre for ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Vi følger kunden gjennom hele livssyklusen, gjennom vår "Avility-metode": fra rådgivning og behovsavklaring, til anskaffelse av produkter, installasjon, drift, vedlikehold og support.

Visjon

Vår visjon er at alle opplever god lyd og godt bilde - i både små og store rom.

Misjon

Vår misjon er å hjelpe våre kunder å kommunisere godt - bli sett og hørt.

Verdier

Omsorg:
Vi har stor omsorg for våre kunder og kollegaer. Vi er hjelpsomme og stiller alltid opp.

Ansvar:
Vi tar ansvar for våre leveranser og resultater og er til å stole på.

Engasjement:
Vi er engasjerte og fleksible. Vi søker alltid å finne en beste løsningen og er oppdaterte, nysgjerrige og på.

Bærekraft og HMS

I Avility er vi opptatt av gode arbeidsforhold og søker lønnsom drift ut ifra et godt etisk og moralsk kompass. Vi er en ansvarlig aktør som jobber aktivt med tiltak for å sikre bærekraft, ansvarlige innkjøp, personvern, sikkerhet og miljøpåvirkning. Vi utfører systematisk måling av kundetilfredshet, sykefravær, HMS- og kvalitetsavvik samt miljømessig påverkning. Avility følger anerkjente bransjestandarder for verneutstyr, avfallshåndtering og kvaliteskontroll for å sikre egne ansatte og andre som er tilknyttet arbeidsplassen sunne og trygge arbeidsforhold. Vi har kvalitets- og HMS-systemer basert på standardiserte prosedyrer og sjekklister integrert i alle deler av driften. Dette bidrar til å sikre trygge arbeidsplasser, og gir konsistent høy kvalitet i alle våre leveranser.

Ta kontakt med Frank om det er noe du lurer på

Våre merkevarer

Vi leverer produkter fra ledende leverandører og innovative partnere som sikrer gode leveranser våre kunder kan stole på.

Sertifiseringer

Vi leverer et høyt nivå av teknisk kompetanse. Vi har sertifiseringer fra leverandører samt aktuelle miljø og kvalitetssertifiseringer.

Meld deg på for å motta vårt månedlige nyhetsbrev