Bærekraft og HMS

En bærekraftig fremtid og trygge arbeidsplasser

I en verden i rask endring er det viktigere enn noensinne å tenke på hvordan vi kan ta vare på planeten vår for kommende generasjoner, samtidig som vi sikrer trygge og rettferdige arbeidsplasser. Bærekraft handler om å møte dagens behov uten å kompromittere fremtidige generasjoners evne til å møte sine egne. Dette betyr å finne balansen mellom økonomisk vekst, miljøvern og sosial rettferdighet.

Hos Avility er vi forpliktet til å bidra til en bærekraftig fremtid gjennom innovative løsninger og ansvarlige handlinger. Vi mener at bærekraft ikke bare er en forpliktelse, men også en mulighet til å skape en bedre verden. Her vil vi beskrive våre initiativer og mål, samt hvordan vi jobber for å integrere bærekraft i alle aspekter av vår virksomhet.

Miljøpolicy

 • Vi skal redusere våre klimagassutslipp til et minimum med fokus på innkjøp, energi og transport.

 • Vi skal være en pådriver for en mer sirkulær økonomi med fokus på innkjøp, avfall og ombruk.

 • Vi skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø i Avility AS.

 • Vi skal jobbe kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på klima og miljø.

 • Vi skal ta hensyn til omgivelsene vi befinner oss i og gjøre minst mulig skade på naturen. Dette oppnår vi gjennom:

  • å arbeide for å øke kompetansen i hele organisasjonen om vår påvirkning på miljøet.

  • drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og utslipp i naturen.

  • være innovative ved å hele tiden se etter mer effektive og ressursbesparende løsninger.

 • Vi skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, samt utføre miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.

Avility er Miljøfyrtårn®

Avility er stolt av å være Miljøfyrtårnsertifisert, en anerkjennelse av vår dedikasjon til å minimere bedriftens miljøpåvirkning og skape et godt arbeidsmiljø. Vår tilnærming til miljøansvar er en integrert del av vår virksomhet, og vi forplikter oss til å kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner.

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning på miljøledelse. Et gyldig sertifikat viser at virksomheten oppfyller Miljøfyrtårn-standarden, og er et anerkjent bevis på at sertifikatholder oppfyller en rekke kriterier for målrettet og kontinuerlig arbeid på klima og miljø. En sertifisert virksomhet oppfyller kriterier tilpasset egen drift og bransje, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og bærekraftige verdikjeder samt et godt arbeidsmiljø. Et Miljøfyrtårn-sertifikat tildeles etter en uavhengig vurdering av en sertifisør. Hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Miljøfyrtårnmodellen er basert på prinsippet om kontinuerlig forbedring, og består av følgende trinn:

 • Målsetting og planlegging

 • Gjennomføring

 • Rapportering og kontroll

 • Revisjon og korrigering

Denne metoden sikrer at vi har kontinuerlig forbedring og kan levere stadig mer bærekraftige varer og tjenester.

Vår innrapportering kan ses her:

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/168541

HMS

Hos Avility er vi dypt engasjert i å skape gode arbeidsforhold og sikre lønnsom drift gjennom et sterkt etisk og moralsk kompass.

Vi er en ansvarlig aktør som aktivt implementerer tiltak for å fremme:

 • ansvarlige innkjøp

 • likestilling, mangfold og inkludering

 • personvern

 • sikkerhet

Vi gjennomfører systematisk måling av kundetilfredshet og håndterer sykefravær, HMS- og kvalitetsavvik grundig.

Avility følger nøye anerkjente bransjestandarder for verneutstyr, avfallshåndtering og kvalitetskontroll for å sikre sunne og trygge arbeidsforhold for våre ansatte og alle som er tilknyttet vårt arbeidsmiljø.

Vi har implementert kvalitets-, miljø- og HMS-systemer basert på standardiserte prosedyrer og sjekklister, som er integrert i alle aspekter av vår drift. Dette arbeidet sikrer trygge arbeidsplasser og garanterer en konsekvent høy kvalitet i alle våre leveranser.

Ta kontakt med Frank om det er noe du lurer på

Meld deg på for å motta vårt månedlige nyhetsbrev