Hørselhemmede

Hørselassistanse og teleslynge

I publikumsbygninger hvor det er forsterker- og høyttalersystem, er det krav om at rommet har teleslynge slik at rommet er tilrettelagt for hørselshemmede. Avility bistår kunder som har behov for å få utført tilrettelegging for hørselshemmede i arbeidslivet, offentlige tjenester og i utdanningsinstitusjoner. Dette kan gjøres på flere måter og vi kan bistå i valg av løsning og installasjon av system. De vanligste teknologier er :

  • Teleslynge (konvensjonell) med kabel

  • IR system (infrarød teknologi) med halsslynge

  • RF system (radioteknologi) med halsslynge

Teleslyngeløsninger er regulert i norm NEK IEC 60118-4:2014 og vi legger alltid gjeldende forskrifter til grunn ved rådgivning og installasjon. Avility hjelper til med hele prosessen fra planlegging til ferdig installert system.

Aktuelle tjenester

Teleslynge

Klassisk teleslynge med kabel som dekker store arealer.

Infrarød teleslynge

Infrarød teknologi med sendere og mottakere for sikker overføring av høykvalitets lyd.

Hørselsassistanse over WiFi

Overføring av av lydinnhold til smarttelefoner ved bruk av app.

FM System

Radiooverføring av lyd for hørselshemmede.

Hvorfor velge Avility?

Kompetanse

Avility har levert teleslyngeløsninger til mange prosjekter og tilpasser løsning til kundens budsjett.

Ledende leverandører

Vi tilbyr produkter fra ledende produsenter som sikrer god kvalitet og driftssikkerhet.

Brukervennlighet

Avility tilbyr brukervennlige løsninger du skal leve godt med og bruke på enkelt vis.

Skreddersøm

Vi utarbeider unike løsninger basert på kundens individuelle behov.

Support og oppfølging

Vi bistår våre kunder med support og oppfølging etter at installasjonen er ferdigstilt.

Kundetilfredshet

Avility fokuserer sterkt på kundeopplevlse og har de mest fornøyde kundene.

Ta kontakt med Frank for løsninger tilpasset ditt behov

Meld deg på for å motta vårt månedlige nyhetsbrev