Møteromsakustikk

Hva er akustikk? Kort fortalt handler akustikk om refleksjoner og overføringer av bølger i bygninger.

I de seneste år er fagfeltet utvidet til å omhandle læren om elastiske, mekaniske svingninger og bølger i gasser, væsker og faste stoffer, samt i overgangene mellom disse.

Hvordan kan vi benytte denne læren til å forbedre vår hverdag i møterommene?
Den lyden vi mennesker hører er en blanding av den direkte lyden fra en lydkilde (taler, høyttaler e.l.), den reflekterte lyden (fra gulv, vegger, tak og vinduer) og uønsket støy (fra ventilasjon, trafikk etc.).
I møterom er det viktig å holde støynivået på et minimum. Dette gjør at man slipper å øke stemmeleie for å bli hørt. Det generelle lydnivået blir dermed lavere og vi kan holde konsentrasjonen lengre.

Det er også viktig å ha den riktige blandingen av direkte og reflektert lyd. For liten andel av refleksjoner i et rom fører til lavt lydnivå og dårlig fordeling av lyden. Det blir nødvendig å øke stemmeleie for å nå fram med sitt budskap og dette kan føre til slitne stemmer. For stor andel refleksjoner oppleves som ekko for lytteren og «grøter» lyden til. Man må i større grad konsentrere seg for å høre hva som blir sagt og dette fører til utmattelse for møtedeltagerne.

Romakustikk er ekstra viktig i videokonferanserom
Det er spesielt viktig å få romakustikken riktig i rom hvor man benytter videokonferansesystemer.

På grunn av psykoakustiske effekter vil vårt øre/hjerne system med to ører og hjerneprosessering i normal samtale kunne «zoome» inn på nyttelyd og utelukke støy og etterklang veldig godt. Dette skjer på grunn av tidsforskjellen for når lyden møter ørene våre. Vi benytter ubevisst denne forskjellen til å «zoome» inn på nyttelyden.

Når lyden skal plukkes opp av mikrofoner og sendes til en mottaker via et høyttalersystem i andre enden, mister man denne muligheten. Mottakeren kan da ikke benytte sitt øre/hjernesystem på samme måte siden all overført lyd (direktelyd, reflektert lyd og støy) fra den ene parten kommer ut av en høyttaler. Altså ingen mulighet til å «zoome» inn på nyttelyden ved hjelp av tidsforskjeller. Dette stiller større krav til etterklangstid og støynivå i videokonferanserom sammenliknet med vanlige møterom.

Hvordan gjør man dette i praksis?
Krav til etterklang, lydisolasjon og støynivå for forskjellige romklasser reguleres i standarder for nybygg og rehabiliteringsprosjekter (NS 8175:2012), men vi i Avility vet godt at slike standarder ofte ikke er oppfylt. Enten er møterommene bygget før standardens validitet, eller så har det skjedd feil eller endringer under bygging som gjør resultatet dårligere enn ønsket. Andre ganger er man rett og slett ikke klar over innholdet og/eller hvor viktig dette er.

I Avility har vi stor kunnskap om dette feltet og kan være behjelpelige med rådgivning og utbedringer. Ved å utføre målinger av støy og etterklang kan vi avdekke omfanget av en situasjon, for deretter å komme med anbefalinger til eventuelle tiltak.

Vi har et utvalg av verktøy til dette. Blant annet benytter vi akustisk måleutstyr og 3D ray-tracing programvare for prosjektering.

Avility fører også produkter som kan forme etterklangsbildet i et rom.

Ta kontakt for å finne løsninger tilpasset ditt behov

Aktuelt

Meld deg på for å motta vårt månedlige nyhetsbrev