AV over IP - Nettverksbasert overføring av lyd og bilde

Tradisjonelle AV løsninger utføres normalt ved bruk av punkt til punkt (eller punkt til multipunkt) signaldistribusjon. Dette betyr at man har en fysisk kabel fra hver avsender til hver mottaker for å overføre et signal. Dette har vært den eneste muligheten for overføring av lyd og bilde uten forsinkelser (latency). Tidlige nettverksbaserte løsninger har vært for ressurskrevende og man har fått lang overføringstid.

Nedsiden med denne type punkt til punkt distribusjon er den manglende fleksibiliteten. Er det et tilkoblingspunkt man ikke har planlagt i tide, eller man utfører arbeid i eksisterende bygninger, så er det ikke alltid mulig å trekke en kabel mellom punktene. Der kommer AV over IP inn.

Den nye løsningen
I de siste årene har ny teknologi ført til enklere måter å overføre audiovisuelt innhold på. Bedre metoder for datakompresjon fører til topp lyd og bildekvalitet med bruk av IP.

De fleste bygninger for profesjonell bruk har allerede et nettverk og dagens AV over IP løsninger gir anledning for å benytte dette for overføring av lyd og bilder med opptil 4k oppløsning med en forsinkelse på 1 frame. Dette tilsvarer ca 20 ms og er ikke merkbart for det menneskelige øye.

AV over IP løsninger kan administreres via nettleser, og innholdet streames på nettverket så de tradisjonelle matriseløsningene er også ofte overflødige. Hvilken som helst mottaker kan hente signal fra hvilken som helst sender.

Kostnadene er nå så lave at det ofte er fordelaktig å benytte slike løsninger også innen samme rom istedenfor tradisjonelle bildematriser/switchere.

Ta kontakt for å finne løsninger tilpasset ditt behov

Aktuelt

Meld deg på for å motta vårt månedlige nyhetsbrev